Tittel Arbeidsgiversorter i synkende rekkefølge Sted
Administrerende direktør i AFPK Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) Oslo
Direktør forskning og innovasjon Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Prosjektleder og prosjektkonsulent(er) Amedia Oslo
Research Associate - Executive Search Amrop Delphi AS Oslo
Prosjektkoordinator Amrop Delphi AS Oslo
Divisjonsdirektør Regelverk og forvaltning i Bufdir Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Oslo
Analytisk salgs- og konseptsjef for Coop Prix, Coop Marked og Matkroken Coop Norge SA Oslo
Konseptutvikler Medlem og egenart Coop Norge SA Oslo
Partner Manager Medlem og egenart Coop Norge SA Oslo
COOP søker Markedssjef Obs! Coop Norge SA Oslo
Leder for advokatseksjonen i Delta Delta Oslo
Construction Director Nordic DigiPlex AS Oslo
Virksomhetsleder Drammen Helsehus Drammen kommune Drammen
Økonomisjef Enor AS, Culina hovedkontor Vøyenenga
Direktør Folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Oslo
HR- og administrasjonssjef Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) Gjøvik
Prosjektleder / Senior Prosjektleder Hæhre Entreprenør AS Oslo
Direktør - Fylkesmennenes fellesadministrasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Arendal / Aust- og Vest-Agder
Rådmann Kongsvinger kommune Kongsvinger
Entreprisesjef Moelven Limtre Moelven Limtre AS Moelv
Daglig leder for Heisleverandørenes Landsforening - HLF NELFO Oslo
Sikkerhetsdirektør (CISO) i Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF Trondheim
Direktør medborgerskap Nye Asker kommune Asker
Direktør NGU Nærings- og fiskeridepartementet Trondheim
Økonomisjef - Oslo kommune, Plan og bygningsetaten Oslo kommune Oslo
Avd.direktør Avd. for byggeprosjekter - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Oslo
IT-revisor / regnskapsrevisor Oslo kommune - Kommunerevisjonen Oslo
Avdelingsdirektør Teknisk fagavdeling - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune, Oslo
Salgsdirektør Sverige SWIX Sport AS Stockholm, Sverige
Daglig leder i Systemintegrasjon AS Systemintegrasjon AS Oslo