Tittel Arbeidsgiver Stedsorter i synkende rekkefølge
Direktør forskning og innovasjon Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Direktør - Fylkesmennenes fellesadministrasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Arendal / Aust- og Vest-Agder
Direktør medborgerskap Nye Asker kommune Asker
Virksomhetsleder Drammen Helsehus Drammen kommune Drammen
HR- og administrasjonssjef Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) Gjøvik
Rådmann Kongsvinger kommune Kongsvinger
Entreprisesjef Moelven Limtre Moelven Limtre AS Moelv
Prosjektkoordinator Amrop Delphi AS Oslo
Prosjektleder og prosjektkonsulent(er) Amedia Oslo
Divisjonsdirektør Regelverk og forvaltning i Bufdir Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Oslo
COOP søker Markedssjef Obs! Coop Norge SA Oslo
Prosjektleder / Senior Prosjektleder Hæhre Entreprenør AS Oslo
Økonomisjef - Oslo kommune, Plan og bygningsetaten Oslo kommune Oslo
Avdelingsdirektør Teknisk fagavdeling - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune, Oslo
Avd.direktør Avd. for byggeprosjekter - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Oslo
Daglig leder i Systemintegrasjon AS Systemintegrasjon AS Oslo
IT-revisor / regnskapsrevisor Oslo kommune - Kommunerevisjonen Oslo
Analytisk salgs- og konseptsjef for Coop Prix, Coop Marked og Matkroken Coop Norge SA Oslo
Administrerende direktør i AFPK Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) Oslo
Konseptutvikler Medlem og egenart Coop Norge SA Oslo
Daglig leder for Heisleverandørenes Landsforening - HLF NELFO Oslo
Leder for advokatseksjonen i Delta Delta Oslo
Research Associate - Executive Search Amrop Delphi AS Oslo
Construction Director Nordic DigiPlex AS Oslo
Direktør Folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Oslo
Partner Manager Medlem og egenart Coop Norge SA Oslo
Salgsdirektør Sverige SWIX Sport AS Stockholm, Sverige
Direktør NGU Nærings- og fiskeridepartementet Trondheim
Sikkerhetsdirektør (CISO) i Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF Trondheim
Økonomisjef Enor AS, Culina hovedkontor Vøyenenga