Departementsråd

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken, primærhelse- og spesialisthelsetjenesten, e-helse, helseberedskap, internasjonalt helsesamarbeid, helserett og eierskapsforvaltning av helseforetakene. Departementet har ca. 220 ansatte.

Se www.hod.dep.no

Departementsråden er departementets øverste administrative leder og skal lede og samordne det administrative og faglige arbeidet på vegne av statsråden. Departementsråden må kunne lede langsiktig utviklingsarbeid så vel som å håndtere løpende saker.

Helse- og omsorgsdepartementet søker en strategisk orientert og erfaren leder med god gjennomføringsevne.

Ved valg av ny departementsråd vil vi legge vekt på

  • meget god rolleforståelse, gode lederegenskaper og styringsevne
  • bred samfunnsmessig orientering og god forståelse for politiske prosesser
  • toppledererfaring og solid bakgrunn fra offentlig forvaltning, gjerne departement
  • god evne til samarbeid både innad og på tvers av sektorer
  • evne til å videreutvikle organisasjon og medarbeidere
  • interesse og forståelse for departementets ansvarsområder
  • høyere utdanning og god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig. Stillingen er et embete, og det kreves derfor norsk statsborgerskap.

Interesserte kan før søknadsfristen ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 911 08 263.

Gå inn på Webcruiter med ID 4364281071 for å søke stillingen. Søknadsfrist er 23. april 2021.

 

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredden i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Helse- og omsorgsdepartementet er IA-virksomhet og vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Etter søknadsfristen blir det utarbeidet en offentlig søkerliste med navn på søkerne. Dersom du vil be om å bli unntatt fra denne listen, må du begrunne det når du søker stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan bli offentlige selv om du har bedt om å bli unntatt fra listen. Vi vil imidlertid varsle deg dersom ditt ønske om unntak ikke blir tatt til følge.