Akershus Energi - Direktør Solkraft

Akershus Energi er et bredt sammensatt energiselskap som i tillegg til vannkraft driver med bioenergi, fjernvarme, fjernkjøling, sol, vind og hydrogen. Vi skal utvikle enda mer innen ny fornybar energi og bygger videre på kompetansen vi har fra snart 100 år som leverandør av bærekraftig energi. Akershus Energi-konsernet samler sine aktiviteter innen solsatsning under et selskap – foreløpig navn er Akershus Energi Solkraft AS (AES), og vi søker en toppleder for selskapet. 

Akershus Energi Solkraft AS (AES) har ambisiøse mål om oppbygging og utvikling av solkraft som forretningsområde innenfor segmentene tak og fasade samt storskala solparker.

AES skal være en aktør som finansierer, bygger og eier solcelleanlegg på tak og fasade i B2B markedet, samt utvikler, finansierer, bygger og eier storskala solparker i Viken-regionen.

Som Direktør Solkraft vil du ha ansvar for: 

 • Oppbygging og utvikling av solkraft som forretningsområde
 • Daglig ledelse av forretningsområdet solkraft og deltagelse i konsernets ledergruppe
 • Utvikle og implementere integrerte lokale energiløsninger hvor sol inngår som en sentral del av energiproduksjonen
 • Ledelse av et eget team lokalisert i Lillestrøm samlokalisert med partnere og konsernets utviklingsmiljø innen ny fornybar energi

Vi ser etter deg som: 

 • Har erfaring fra å jobbe i partnerskap med eksterne og tverrfaglige miljøer i et konsern
 • Relevant erfaring fra fornybar energi, gjerne med erfaring innen sol
 • Gjerne har erfaring fra styrearbeid og ledelse av et selskap i en oppbyggingsfase
 • Er en tydelig og sterk leder som kommuniserer godt internt og eksternt
 • Er analytisk og strukturert
 • Har en offensiv holdning og fokus på marked og utvikling av muligheter i det grønne skiftet
 • Erfaring med utvikling av forretningsområder, med fokus på struktur, gjennomføring og måloppnåelse
 • Har høyere relevant utdanning, gjerne teknologisk
 • Har sterkt kommersielt fokus og gjennomføringsevne

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte Amrop Delphi v/Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646 khl@amropdelphi.no eller Liv Bøe tlf. 911 08 263 lsb@amropdelphi.no