Overleger medisinsk biokjemi - Fürst Medisinsk Laboratorium

 

Fürst Medisinsk Laboratorium er Nordens største medisinske laboratorium og ligger på Furuset i Oslo. Laboratoriet har som mål å sikre leger god tilgang på laboratorietjenester og relevant fagkompetanse - så raskt som mulig. Vi tilbyr analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet analyserer prøver fra fastleger og privatpraktiserende leger i hele Norge.

 

Medisinsk biokjemi har en omfattende rutineaktivitet som inkluderer fagområdene klinisk kjemi, hematologi, endokrinologi, allergologi, rusmiddelanalyser, medikamentanalyser, analyse av vitaminer, spor- og tungmetaller, og diagnostikk av fordøyelsessykdommer. Laboratoriet har en stor enhet for molekylærbiologiske analyser (PCR-teknikk).

 

Arbeidsoppgaver 

·Kommentering og fortolkning av ulike analyseresultater, besvarelser av faglige henvendelser fra rekvirent, og varsling av kritisk patologiske prøveresultater. Alle legene inngår i vaktturnus.

·Vi legger stor vekt på å ha en god dialog med rekvirentene både skriftlig og muntlig.

·Medisinsk faglig rådgivning til bioingeniører og annet personale i laboratoriet

·Delta i faglig forum der det diskuteres og avgjøres valg av nye analyser, kvalitetsmessige spørsmål og andre faglige spørsmål knyttet til laboratoriets virksomhet

·Bidra til faglig innhold i laboratoriehåndboken på laboratoriets hjemmeside

·Sørge for egen faglig oppdatering gjennom litteraturstudier og deltakelse på kongresser

·Holde interne og eksterne faglige foredrag

·Det vil være muligheter for å videreføre egne forskningsaktiviteter i stillingen 

 

Kvalifikasjoner

·Norsk autorisasjon som spesialist i medisinsk biokjemi

·Bred erfaring innen medisinsk biokjemi

·Behersker norsk språk, skriftlig og muntlig 

 

Personlige egenskaper

·Gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilt

·Tar initiativ, er nøyaktig, strukturert, resultat- og løsningsorientert

·Selvstendig, men trives med å jobbe i team

·Bidrar til et godt samarbeid og arbeidsmiljø

·Personlig egnethet vektlegges spesielt 

 

Vi tilbyr

·Spennende faglige utfordringer

·Uformelt og trivelig arbeidsmiljø

·Tydelige ansvarsforhold og korte beslutningsveier

·Høy faglig standard

·Et moderne laboratorium med en oppdatert instrumentpark

·En sosial og innovativ arbeidsgiver der medarbeiderne verdsettes

·Lønn etter avtale 

 

Arbeidssted: Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo

 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med våre rådgivere Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165 eller Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646 i Amrop Delphi.

Søknad med CV sendes kontakt@amropdelphi.no