Title Employer Location
Forretningsutvikler Butikkutvikling Coop Norge SA Oslo
Cabonline CHIEF COMMERCIAL OFFICER Oslo, Stockholm
Stabsdirektør Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) Oslo
SVP Corporate Reputation Orkla ASA Oslo
Direktør for Tilsyn- og Beredskapsavdelingen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Oslo
Direktør for Reguleringsmyndigheten for energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Oslo
HR-direktør Skatteetaten Oslo
Kommunedirektør Kongsberg kommune Kongsberg
Likestillings- og diskrimineringsombod Kulturdepartementet Oslo
Avdelingsdirektør virksomhetsstyring Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Oslo
Divisjonsdirektør administrasjon Utdanningsdirektoratet Oslo
Produksjonssjef Borge Leca Norge AS Nordby
Fabrikksjef Leca Rælingen Leca Norge AS Nordby
Kirkeverge i Tønsberg Tønsberg kirkelige fellesråd Tønsberg
Administrerende direktør Drivkraft Norge (DKN) Oslo
Konsulent/Partner Amrop Delphi Oslo
VP Business Development - for client For client Northwestern part of Norway