Executive Search

Vår helhetlige tilnærming til executive search hjelper våre kunder med å finne 'Leaders For What's Next' - topp kvalifiserte ledere som har potensial og kompetanse til å videreutvikle virksomheten.

I Amrop Delphi vurderer vi markedstilgjengeligheten og finner kandidater som ikke bare har den nødvendige erfaringen og kompetansen, men som også passer inn i bedriftskulturen. Vi leter ikke bare etter dyktige ledere, vi leter etter dem som er dyktigst i den aktuelle stillingen i den aktuelle konteksten. Vi trekker på selskapets samlede kompetanse, også Amrops globale nettverk når kandidatene er å finne utenfor Norge. Konsulenter med spesifikk bransjekunnskap er også involvert.

Amrop Delphi har bred kompetanse innen metodikk for virksomhetsanalyse, utvelgelse og prosessgjennomføring, spesielt tilpasset rekruttering av toppledere. Vår helhetlige prosess omfatter:

 

Virksomhets- og stillingsanalyse

Etter omfattende samtaler med kunden om behov utvikler vi en bred forståelse av organisasjonen, forretnings- og virksomhetsmål, kultur og spesifikke krav til utnevnelsen. Vi fokuserer også på hva som gjør virksomheten og stillingen attraktiv for ønsket målgruppe. Målene med oppdraget defineres, og en ideell kandidatprofil utvikles. Kravspesifikasjonen diskuteres med og godkjennes av oppdragsgiver. Samtidig utarbeider Amrop Delphi kommunikasjonsmateriale som beskriver muligheten og organisasjonen for potensielle kandidater.

 

Searchprosesen

Amrop Delphis researchere utarbeider en searchstrategi. Samtidig innhenter de gjennom vår nettverksstruktur perspektiver på endringer i markedet, kandidaters tilgjengelighet og forventninger vedrørende jobbskifte.

Aktivt søk etter kandidater er en grundig og omfattende prosess hvor vi systematisk og analytisk kartlegger markedet for å identifisere de dyktigste kandidatene. I dette arbeidet benytter vi også vår egen kvalitetssikrede kandidatdatabase sammen med andre relevante tilgjengelige databaser, nettsider, sosiale medier og vårt omfattende nettverk.

Etter interne kvalitetssikringer der potensielle kandidater siles nøye ut, presenteres aktuelle kandidatprofiler for kunde med anbefaling om hvem som bør kontaktes. Interessante kandidater blir invitert til en konfidensiell samtale med vår konsulent.

Searcharbeidet kan også understøttes med annonsering i ulike kanaler hvor Amrop Delphi bistår med annonsetekst og medieplan.

Gjennom hele søkeprosessen holdes kunden informert om fremdrift og resultater, og vi gir løpende tilbakemeldinger om markedsreaksjon.

 

Kandidatvurderinger og anbefaling

Amrop Delphi gjennomfører innledende samtaler med relevante kandidater. Her vektlegges kandidatenes kompetanse, erfaring og resultatoppnåelse. Vi presenterer prioriterte kandidater for kunde og fasiliterer og bistår i møte. Kandidatens behov for en bredere innsikt i virksomheten og forståelse for utfordringer, krav og forventninger ivaretas. Videre er det fokus på hvordan kandidatene med sin bakgrunn og kompetanse vil fylle og utvikle rollen samt deres motivasjon.

De mest aktuelle kandidatene vil gjennomgå tester og dybdevurdering for å kartlegge personlige egenskaper, samarbeidsformer og analytiske evner.  Vi foretar grundig referansesjekk for å bekrefte kandidatens karriereprestasjoner og hvordan han/hun skaper sine resultater. Amrop Delphi sjekker originale vitnemål og attester samt kredittsjekk der dette er tillatt og relevant. Der det er ønskelig forestår vi bakgrunnssjekk gjennom underleverandør.

På bakgrunn av en samlet vurdering presenterer Amrop Delphi finalekandidat (-er) for oppdragsgiver. Vi legger vekt på å synliggjøre konsekvenser av ulike valg og hvordan kandidatene bør støttes opp.

Både kunden og kandidaten nyter godt av vår omfattende kunnskap om lønn og ytelser i markedet slik at det kan forhandles frem en konkurransedyktig og rettferdig pakke.

 

Oppstart og oppfølging

Etter at den rette kandidaten er utvalgt, opprettholder Amrop Delphi en løpende dialog med både kandidat og kunde for å sikre en smidig integrering i organisasjonen og samtidig sørge for at målene nås.

Amrop Delphi legger vekt på å være en lærende organisasjon og stadig se etter forbedringsområder i våre arbeids- og kundeprosesser. Vi har erfaringsutveksling med kunden etter at prosessen er over.