Detaljhandel, grossist og distributører

Sektoren for forbrukervarer og detaljhandel står overfor helt nye utfordringer og muligheter. I fremvoksende markeder fortsetter den økte disponible inntekten å føre til stigende etterspørsel. I mellomtiden strever andre markeder med økt prisfølsomhet på grunn av innstramming, arbeidsløshet og endringer i konkurransesituasjonen - spesielt via mobil-, nett- og lavpriskanaler.

For globale virksomheter er det spesielt vanskelig å tilpasse en global strategi til regionale økonomiske variasjoner. Disse motstridende forholdene krever unike personer som kan være fleksible og tilpasningsdyktige.

Når vi ser på detaljindustrien under ett, merker vi oss mange felles trender, f.eks. økende netthandel både nasjonalt og importert fra utlandet, økt prisfølsomhet etter hvert som informasjon er lettere tilgjengelig og kun "et tastetrykk" unna, samt enda mer integrerte ende-til-ende-verdikjeder der kontinuerlig informasjonsflyt og samarbeid er vesentlig for å oppfylle kundens behov.

Flerkanalsstrategi har blitt et av de altomfattende konseptene de siste årene for å markedsføre og posisjonere seg som en sterk merkevare hos kunden. Ønsket om sømløs bruk av kanaler, steder og plattformer for å tilby kundene skreddersydde løsninger, er kjernen i drømmen om perfekt innsikt i kundepreferanser og evnen til å oppfylle et individuelt behov med unike produkter. 

Den norske detaljhandelen med sine grossister og distributører har opplevd en enestående sammenslåing av industrien de siste tiårene, der f.eks. antallet matvarekjeder har gått fra mange til tre, og salget av sportsutstyr har blitt over to ganger høyere det siste tiåret, der de tre største kjedene eier nærmere 65 % av markedet og over 90 % av alle salg via kjeder. I Norge står markedet for sportsutstyr dessuten i en spesiell stilling fordi nordmenn bruker mer per innbygger på sportsutstyr enn noe annet land i verden.

 

Vår ekspertise

I Amrop Delphi kombineres lokal markedsekspertise med globale ressurser. Vår globale Practice Group har dyp innsikt i utfordringene som spesifikke markedssegmenter står overfor. Dette gjør oss i stand til å finne talentet som passer for kundens unike kultur, struktur, forretning og strategiske mål.

Vi forstår bransjen og verdikjedene, og er i stand til å kartlegge relevante kandidater som vil gi en ekstra dimensjon til virksomheten. Amrop Delphi kan bistå deg med å utforme selskapets verdiforslag (EVP) for medarbeidere som vil tiltrekke og holde på lederne virksomheten trenger.