Energi, infrastruktur og transport

Den globale energi- og infrastruktursektoren står overfor strukturelle endringer når den skal utforske nye markeder og vekstmarkeder. Morgendagens ledere styrer selskaper over hele verden og vil møte utfordringer som endring av energikilder, betydelige omstillingsprogrammer som bl.a. omfatter redusert utslipp av karbon, sikring av drivstoff- og energiforsyning til en rimelig kostnad, driftseffektivisering og forbedret kundeservice.

Befolkningsvekst og økt globalisering med stadig strammere krav til effektivitet kombinert med miljøhensyn er krav som infrastrukturen står overfor. En god utviklet infrastruktur er avgjørende for en bærekraftig utvikling, og vi ser en betydelig satsning innen både vei, bane, luft og energi. Infrastrukturen for fremtiden skal være effektiv å bygge, påvirke minst mulig i miljøet og være mest mulig optimal for dagens og fremtidens logistikkmønster. I tillegg skal den støtte befolkningens transportbehov og være skalerbar for å kunne tilpasse seg endret behov.

Transportbransjen er det «fysiske limet» i verdikjeder og spiller en viktig rolle i alle bransjer. Det gjelder også i den digitale verdenen, hvor mange tjenester ender opp med å tilby konkrete produkter. Mange utfordringer har eksistert i årevis i bransjen: stadig skiftende forbruksmønstre endrer transportbehovet, kravet om NOx-reduksjon øker og introduksjon av nye energikilder (f.eks. skifergass) skaper nye transportruter, ønske om rask levering osv.

Amrop Delphi samarbeider med aktører innen de ulike sektorene for å tiltrekke fremtidsrettede og kompetente ledere med solid stratgeisk kompetanse og som kan videreutvikle organisasjonen og sikre god ressursutnyttelse.

Amrop Delphis profesjonelle konsulenter har en strukturert tilnærming til executive search basert på sin kunnskap om markedet, nøkkelaktører og bransjetrender, samt et bredt nettverk av forbindelser på høyt nivå. Amrop Delphis samarbeidspartnere og researchere kombinerer dyp sektorinnsikt med lokal markedsekspertise støttet av globale ressurser. Vi samarbeider tett med kunden om kostnadseffektiv, solid og bærekraftig utnyttelse av globale talenter.

 

Vår ekspertise

Vi er spesialister på ledelse på høyt nivå og styrerekruttering. Amrop Delphi forstår forretningskonteksten når det gjelder energi, infrastruktur og transport og har dybdekunnskap om de relevante markedssegmentene. Dermed kan vi identifisere toppkandidater som passer inn i den enkelte kundens unike kultur, struktur, strategiske mål og forretningskrav.

Vi kan bistå ledelsen med å utforme attraktive jobbtilbud for å tiltrekke og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft med gode lederevner og styrke til å administrere selskapet.