Finansielle tjenester

I dag, mer enn noensinne, krever sektoren for finansielle tjenester ledere som raskt kan tilpasse seg endringer og forstår hvordan de skal håndtere det globale presset fra finanskrisen og ettervirkningene av den. Utfordringen er å gjøre dette samtidig som man opprettholder lønnsomheten og etterlater et positivt omdømme av selskaper som selger finansielle tjenester.

Tradisjonelle finansielle institusjoner står overfor økt konkurranse fra nye aktører. Et bevis på dette er den sterke globale investeringsveksten i FinTech selskaper. Denne veksten har en eksponensiell utvikling.

Ved et slikt scenario vil kanskje bankene oppleve et innovasjonsparadoks. Den viktigste beskjeden fra tilsynsmyndigheter til bankene etter finanskrisen i 2008 var å ta mindre risiko. Men med det finansielle landskapet i rask utvikling og kundeforventninger som er stadig mer digitale, samt den overhengende faren for disruptive fintech-selskaper, er den viktigste beskjeden fra markedet at bankene må bli mer innovative. Så bankene forventes både å innovere og ta mindre risiko. Paradokset er at innovasjon ofte og nødvendigvis innebærer en viss grad av risiko.

I dette uoversiktelige og raskt endrede landskapet er det stadig viktigere å finne ledere som kan se helheten, holde rett kurs og samtidig innovere for fremtidige behov og muligheter. Amrop Delphi har i over 30 år vært en avholdt rådgiver og har rekruttert ledere til alle nivåer og til alle typer stillinger innen finanssektoren. Dette inkluderer CEO-er, CFO-er, COO-er, CMO-er og CIO-er i:

  • Forsikringsselskaper
  • Banker i privatkundesektoren
  • Forretningsbanker
  • Investeringsbanker
  • Privat equity

 

Vår ekspertise

Når vi søker etter ledere, tar vi alltid utgangspunkt i en grundig kontekst analyse. Slik danner vi oss det beste grunnlaget for å kunne finne kvalifiserte ledere til stillinger på tvers av både sektorer og geografier. Vi er kundenes forlengede arm ut mot kandidatmarkedet og er derfor veldig opptatt av å kunne presentere og kommunisere kundens virksomhet, verdier, mål og strategier på en seriøs, attraktiv og tillitvekkende måte.

Våre finansielle tjenester/FinTech Practice Group består av konsulenter som har erfaring i å arbeide både innen finanssektoren og i teknologiselskaper. Dette tosidige fokuset gir en grundig forståelse for begge industriene, og det danner et solid grunnlag for å identifisere og ansette fremtidsrettede ledere med relevant ekspertise og god kulturell forståelse.