Industri

Industrisektoren består av mange underkategorier. Selv om disse skilles både ved forskjellige produkter, forskjellig teknologi og forskjellig bruk av IT, så er det én gjennomgående trend som er felles for dem alle: "The Internet of things" eller Industry 4.0.  Begge termene beskriver sammenslåingen av to utviklingstrender. Først maskiner, samlebånd og fabrikker som ble skapt i en rekke industrielle revolusjoner. Så kom IT, Big Data, roboter, maskinlæring og digitalisering generelt.

Tilpasningsdyktige, fremsynte organisasjoner innoverer ved å kombinere disse kreftene for å koble maskiner, komponenter og datasystemer langs hele verdikjeden. Enestående brukertilpasning og skreddersøm av produkter er allerede mulig for de smarteste og beste aktørene.

Denne utviklingen vil sannsynligvis også bidra til at tradisjonelle høykostland etterhvert vil insource produksjon de tidligere har outsourcet til lavkostland. Dette er blant annet en begynnende trend i Norge.

Dette er intet mindre enn den fjerde industriell revolusjon. For å kunne fortsette denne raske utviklingen, herunder skape konkurransefordeler, kreves et sterkt fokus på nye lederprofiler og talenter. Talenter som evner å håndtere kompleksitet samtidig som det utvikles og implementeres agile og markedstilpassede produkter og løsninger ved bruk av nyeste teknologi og kundeinnsikt. 

 

Ekspertise

Amrop Delphi kombinerer industriell innsikt med lokal ekspertise ved å koble lokale og regionale forskjeller til en global ramme innenfor det største globale partnerskapet av sin type.

Amrop i de respektive land ledes av entreprenører og aksjeeiere som er sterkt engasjert i langsiktige kundeforhold basert på sikker rådgivning.

Vi tilpasser oss hele tiden forholdene. Vår kunnskap om kundenes spesifikke behov og mål gjør oss i stand til å plukke ut og tiltrekke dyktige ledere.