Teknologi, telecom og media

Den digitale transformasjonen har allerede gjort dyptgripende endring i bransjer og forretningsmodeller, revolusjonert hvordan bedrifter kommuniserer med kundene. Og endringene fortsetter med uforminsket styrke.

Det krever sterkt lederskap fra styret og ledelsen. Lederne står overfor omfattende endringer, som bla. å utvikle det strategiske digitale veikart, gjennomføring av digital strategi og fundamentalt endre måten bedrifter kommuniserer og handler med kunder i et globalt multi-kanal miljø. Digitale forretningsmodeller endrer kundenes adferd og utfordrer eksisterende konkurransearenaer, og forbrukeren får stadig større strategisk betydning.

Private og offentlige virksomheter må posisjonere seg for en digital endringsreise som er nødvendig for å kunne skape konkurransekraft i en verden med store forandringer i et stadig høyere endringstempo. Avansert bruk av teknologi og digitale løsninger kan bidra til effektivisering, kostnadsreduksjon, modernisering og nye innovative løsninger. Stikkord er skyteknologi, tjenestebasert økonomi, mobile webapplikasjoner, automatisering og selvbetjening. Ekstrem datavekst i en digital verden hvor alle og alt skal på internett (Internet of Things) vil kreve en robust infrastruktur og betydelige investeringer i kompetanse og kunnskap.

Amrop Delphi's sammensetning av kunnskap og ressurser samt beste praksis er satt opp til å møte og svare på etterspørselen etter ledere i følgende bransjer;

  • IT/ Teknologi
  • Telecom
  • Media


Vår ekspertise

Amrop Delphi har betydelig kompetanse og lang erfaring fra sektoren. Vi kan vise til solide referanser som er ledende i sine respektive bransjer. Amrop Delphi kombinerer dyp sektorkunnskap og lokal markedskompetanse, med støtte fra globale ressurser. Vår globale Practice Group innen sektoren ledes fra Norden og har sterk deltakelse av ressurser, kompetanse og ikke minst innsikt i beste praksis fra nordiske virksomheter.

Amrop Delphi har et langsiktige partnerskap med sine kunder som ikke bare handler om å levere toppledere, men også bistå i vurderingen av styrer og ledergrupper (Management Audit) og rådgivning innen ledelse og organisasjons- /kompetanseutvikling (Leadership Assessment).

Amrop Delphi skal være en Trusted Advisor – som vil støtte og supportere virksomheter i både privat og offentlig sektor gjennom deres digitale transformasjon.