Ledelse og lederevaluering

Det er et stort tilbud av tjenester og rådgivning innenfor ledelse, lederutvikling og lederevaluering. Fagområdet er ofte preget av trender med varierende grad av dokumentasjon og tilpasning til nye markeder.

I dette landskapet er det ikke like lett å finne "sannheter". Som kundes rådgiver blir det derfor avgjørende at man kan hente informasjon fra flere kilder og tilpasse kunnskapen, metodene og rådene til den aktuelle situasjonen kunden befinner seg eller vil bevege seg inn i.

Amrop Delphi definerer ledervurdering som en strukturert, omfattende og objektiv vurdering av nåværende kompetanse og fremtidig potensial. Ledervurdering er knyttet til et spesifikt sett av kriterier (stilling, rolle eller ledernivå) basert på faglige og dokumenterbare observasjoner og målinger. Vurderingen omhandler ofte både individ og teamdimensjonen.

 

Våre tjenester blir benyttet i mange forskjellige situasjoner. De mest aktuelle kan være:

 • Ledervurdering av eksterne kandidater ifm med en executive search prosess
 • Ledervurdering av interne kandidater ifm utlyste stillinger
 • Vurdering av ledergrupper:
   • Oppkjøps- eller integrasjonsprosesser (for eksempel Due Dilligence-prosesser)
   • Som en obligatorisk del av team- og ledergruppeutviklingen i virksomheter
   • Som en del virksomhetesanalysen ifm med ansettelse av nytt medlem i ledergruppen
   • Som en del av en obligatorisk styreevaluering og/eller rekruttering av et nytt styremedlem
 • Etterfølgerplanlegging og talentidentifikasjon
 • Organisasjonsutviklingsprosesser

 

Vår arbeidsprosesser ved ledervurderinger vil i de fleste tilfellene hvor ledergrupper er involvert innebære stor grad av skreddersøm og tilpasning til den enkelte kunde og gitte situasjon. Følgende er likevel obligatoriske trinn i arbeidsprosessen.

 1. Foranalyse: Hva er mål og hensikten med ledervurderingen? Hvilke verdier, lederprinsipper og kompetanser skal måles henholdsvis i dag og i fremtiden ? Hvilke vurderingsmetoder skal brukes og hvordan bør prosessen gjennomføres ?.
 2. Vurdering: Egenvurderinger ( Q&A), CV-analyser, strukturerte/semi strukturerte dybdeintervjuer (faglig, personlig, sosialt), bruk av tester som er tilpasset situasjonen for eksempel. personlighetstest, evnetester, teamprofiltester, case m.m.
 3. Rapporter og tilbakemelding: Kvantitativ og kvalitativ evaluering av styrker, svakheter og potensial. Teamprofilanalyse med forbedringsområder. Anbefalinger for suksess i stilling. Tilbakemelding til deltakere og kunde.
 4. Oppfølging og kunnskapsoverføring: Evaluering av prosess. Oppfølging av kunde og hver enkelt leder.

 

Basert på over 7 000 vurderinger har Amrop globalt tilegnet seg en rekke vurderingsverktøy og bygd opp en solid portefølje. Ettersom Amrop globalt ikke eier disse verktøyene, kan vi skreddersy løsningsforslaget til hvert enkelt prosjekt – dets art og formål.

Samtlige av Amrop Delphis vurderinger oppfyller ufravikelige krav:

 • Samsvar med eksplisitte lovpålagte og etiske bestemmelser.
 • All kompetanse må være målbar og knyttet til virksomhetens strategi.
 • Minst ett delvis strukturert og standardisert personlig intervju per deltaker.
 • Muntlig og skriftlig rapportering til både kunde og kandidat.
 • Rådgivere innen det faglige aspektet: en erfaren executive search-konsulent med betydelig forretnings- og virksomhetsforståelse.
 • Rådgivere innen det personlige/sosiale aspektet: sertifisering og dokumentert bakgrunn i bruk av psykologiske tester.

 

Som medlem av AESC følger Amrop Delphi strenge etiske retningslinjer. Dette kommer til uttrykk i ledervurderingen. Og vi nøyer oss ikke med det. Som din betrodde rådgiver er bærekraftige relasjoner til kandidater og kunder en felles garanti. Vi:

 • diskvalifiserer eksterne kandidater som vi foreslår, til fordel for mer velegnede interne kandidater.
 • avviser vurderinger hvor motivasjonen er tvilsom eller uklar.
 • avviser verktøy hvor gyldigheten ikke er tilstrekkelig bevist.
 • respekterer alltid enkeltmennesket – også ved opphør av arbeidsforhold.