Tittel Arbeidsgiver Sted
Daglig leder Ferskvarehuset AS Jessheim
Klinikksjef ved Medisinsk klinikk St. Olavs hospital Trondheim
Avdelingsdirektør Stab for virksomhetsstyring Oslo politidistrikt Oslo
Rektor Høgskolen i Innlandet Innlandet
Head of Financial Planning and Analysis Cermaq Group AS Oslo
Business Analyst Cermaq Group AS Oslo
Divisjonsdirektør - forvaltning Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Oslo
HRBP m/ansvar for personalgoder Coop Norge SA Oslo
Forhandlingssjef KA Arbeidsgiverorganisasjon for Kirkelige Virksomheter Oslo
Høgskoledirektør Kunsthøgskolen i Oslo Oslo
Divisjonsdirektør styring, organisering og ledelse Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Oslo
Regnskapssjef Sykehusapotekene HF Oslo
Risk Manager Moelven Industrier AS Moelv
Avdelingsleder Byggesak Drammen kommune Drammen
Politimester Agder politidistrikt Politidirektoratet Agder
Direktør for Skred- og vassdragsavdelingen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Oslo
Direktør til avdeling for IKT og informasjonsforvaltning Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Oslo
Direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Oslo
Stiftsdirektør Tunsberg Bispedømme Tønsberg
VP Supplier Quality & Manufacturing reMarkable AS Oslo
Salgs- og markedsdirektør Hurtigruten Svalbard AS Longyearbyen
Business Development Manager, GMO Division Glamox AS Oslo
Virksomhetsleder Arealplan Drammen kommune Drammen
Overleger medisinsk biokjemi Fürst Medisinsk Laboratorium Oslo
Utdanningsdirektør OsloMet - Storbyuniversitetet Oslo
Dean School of Health Sciences Kristiania University College Oslo