Tittel Arbeidsgiver Sted
Forsvarsmateriell - Direktør Forsvarsdepartementet Oslo
Research Associate Amrop Delphi Oslo
Research Manager Amrop Delphi Oslo
Direktør for nytt statlig forvaltningsorgan - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt) Kunnskapsdepartementet Trondheim
Virksomhetsleder Regnskap og lønn Drammen kommune Drammen
CFO Norconsult AS Sandvika
Avdelingsdirektør HR og utvikling Statens vegvesen Oslo
Leder for plan og strategi Drammen kommune Drammen
VP Strategy i Produkt reMarkable AS Oslo
Strategy Manager i Produkt reMarkable AS Oslo
Innkjøpssjef Nortura SA Oslo
VP Business Development - for client For client Northwestern part of Norway
Seksjonssjef Operativ beredskap Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum
Seksjonssjef Kunnskapsutvikling Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum
Seksjonssjef Atomsikring, sikkerhetskontroll og kildeforvaltning Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum
Seksjonssjef Atomsikkerhet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum
Avdelingsdirektør Kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum