Tittel Arbeidsgiver Sted
Kommunedirektør Grimstad kommune Grimstad
Divisjonsdirektør samhandling Direktoratet for e-helse Oslo
Transformasjonsleder Lean - Beste Praksis Coop Norge SA Oslo
Compliance-ansvarlig (CCO) Nortura SA Oslo
CFO, Xledger Norge Xledger AS Oslo
Prosjektleder kontinuerlig forbedring Coop Norge SA Oslo
Departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet Oslo
Group Compliance Manager GlobalConnect AS Fornebu
VP Risk Management & Global Data Protection Officer Hurtigruten Pluss AS Oslo
Avdelingsdirektør Kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum
Avdelingsdirektør Beredskap Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum
Avdelingsdirektør Atomsikkerhet og kildeforvaltning Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum