Tittel Arbeidsgiversorter i synkende rekkefølge Sted
Prosjektleder kontinuerlig forbedring Coop Norge SA Oslo
Transformasjonsleder Lean - Beste Praksis Coop Norge SA Oslo
Divisjonsdirektør samhandling Direktoratet for e-helse Oslo
Avdelingsdirektør Atomsikkerhet og kildeforvaltning Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum
Avdelingsdirektør Beredskap Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum
Avdelingsdirektør Kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Bærum
Group Compliance Manager GlobalConnect AS Fornebu
Kommunedirektør Grimstad kommune Grimstad
Departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet Oslo
VP Risk Management & Global Data Protection Officer Hurtigruten Pluss AS Oslo
Compliance-ansvarlig (CCO) Nortura SA Oslo
CFO, Xledger Norge Xledger AS Oslo