Tittel Arbeidsgiver Stedsorter i synkende rekkefølge
Kommunedirektør Kongsberg kommune Kongsberg
Fabrikksjef Leca Rælingen Leca Norge AS Nordby
Produksjonssjef Borge Leca Norge AS Nordby
VP Business Development - for client For client Northwestern part of Norway
Konsulent/Partner Amrop Delphi Oslo
Administrerende direktør Drivkraft Norge (DKN) Oslo
Divisjonsdirektør administrasjon Utdanningsdirektoratet Oslo
Avdelingsdirektør virksomhetsstyring Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Oslo
Likestillings- og diskrimineringsombod Kulturdepartementet Oslo
HR-direktør Skatteetaten Oslo
Direktør for Reguleringsmyndigheten for energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Oslo
Direktør for Tilsyn- og Beredskapsavdelingen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Oslo
SVP Corporate Reputation Orkla ASA Oslo
Stabsdirektør Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) Oslo
Forretningsutvikler Butikkutvikling Coop Norge SA Oslo
Cabonline CHIEF COMMERCIAL OFFICER Oslo, Stockholm
Kirkeverge i Tønsberg Tønsberg kirkelige fellesråd Tønsberg