Tittelsorter i synkende rekkefølge Arbeidsgiver Sted
Administrerende direktør Drivkraft Norge (DKN) Oslo
Avdelingsdirektør virksomhetsstyring Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Oslo
Cabonline CHIEF COMMERCIAL OFFICER Oslo, Stockholm
Direktør for Reguleringsmyndigheten for energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Oslo
Direktør for Tilsyn- og Beredskapsavdelingen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Oslo
Divisjonsdirektør administrasjon Utdanningsdirektoratet Oslo
Fabrikksjef Leca Rælingen Leca Norge AS Nordby
Forretningsutvikler Butikkutvikling Coop Norge SA Oslo
HR-direktør Skatteetaten Oslo
Kirkeverge i Tønsberg Tønsberg kirkelige fellesråd Tønsberg
Kommunedirektør Kongsberg kommune Kongsberg
Konsulent/Partner Amrop Delphi Oslo
Likestillings- og diskrimineringsombod Kulturdepartementet Oslo
Produksjonssjef Borge Leca Norge AS Nordby
Stabsdirektør Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) Oslo
SVP Corporate Reputation Orkla ASA Oslo
VP Business Development - for client For client Northwestern part of Norway