Avdelingsdirektør Atomsikkerhet og kildeforvaltning

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for radioaktiv forurensning i miljøet.

DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

DSA står overfor økte utfordringer som fagdirektorat og er i ferd med å gjennomføre en betydelig omorganisering for å styrke og effektivisere sin virksomhet. Som et resultat av organisasjonsendringen vil DSA lyse ut nyopprettede lederstillinger på flere nivåer. 

 

● Viktig samfunnsoppdrag  

DSA søker nå en avdelingsdirektør som skal ha overordnet ansvar for fag, budsjett og personal i avdeling Atomsikkerhet og kildeforvaltning, som består av følgende to seksjoner: 

  • Atomsikkerhet
  • Atomsikring, sikkerhetskontroll og kildeforvaltning

Den nyopprettede avdelingen skal ivareta forpliktelser iht. sentrale konvensjoner og følge opp avdelingens virksomhetsområder når det gjelder IAEA, OECD-NEA, FN og andre relevante organisasjoner. 

Sentrale ansvarsområder og oppgaver i stillingen: 

  • Ivareta Norges forpliktelser knyttet til kjernefysisk sikkerhet og beskyttelse av kjernefysisk materiale samt sikkerhetskontroll i forbindelse med FNs ikke-spredningsavtale (NPPT)
  • Ansvar for å samordne avdelingens forvaltnings- og tilsynsarbeid ovenfor IFE
  • Ivareta, lede og koordinere arbeidet knyttet til fagmyndighetsrollen overfor Forsvarsdepartementet.
  • Lede og kvalitetssikre forvaltningen etter atomenergiloven innen atomsikkerhet og sikring der dette er relevant.
  • Ivareta DSAs drift av yrkesdoseregisteret og meldesystemet for kilder.

Vi søker deg som er en fleksibel og positiv bidragsyter både faglig og sosialt. Du evner å bygge relasjoner og bidra til samhandling både internt og eksternt. Vi trenger en motiverende avdelingsdirektør og det forventes at du arbeider for å bygge en god, felles kultur.     

Det forutsettes høyere utdanning på mastergradsnivå og relevant ledererfaring kombinert med god kjennskap til forvaltningen. Det er ønskelig med fagkompetanse innenfor avdelingens virkeområder. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Avdelingsdirektør Beredskap vil rapportere til direktør for DSA og inngå i hans ledergruppe. Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum. 

Vi kan tilby en sentral og utfordrende stilling i en kompetanseorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Stillingen lønnes som 1060 Avdelingsdirektør, kr 950.000-1.050.000,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen krever sikkerhetsklarering.  

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.  

DSA ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med direktør i DSA Per Strand, tlf. 90 11 38 98 eller Kristin Høy Lian i Amrop Delphi, tlf. 482 31 646.