Avdelingsdirektør Beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling og radioaktiv forurensning i miljøet.

DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

DSA står overfor økte utfordringer som fagdirektorat og har nylig gjennomført en betydelig omorganisering for å styrke og effektivisere sin virksomhet. Som et resultat av organisasjonsendringen vil DSA lyse ut nyopprettede lederstillinger på flere nivåer. 

● Viktig samfunnsoppdrag    

DSA søker nå en avdelingsdirektør som skal ha overordnet ansvar for fag, budsjett og personal i avdeling beredskap, som består av de tre seksjonene: operativ beredskap, beredskapsanalyser og laboratorier. 

Den nyopprettede avdelingen skal ivareta forpliktelser iht. sentrale konvensjoner og nasjonale oppgaver knyttet til den nasjonale atomberedskapen, samt være et nasjonalt og internasjonalt varslingspunkt for atomhendelser.        

Sentrale oppgaver i stillingen: 

  • Ivareta rollen som beredskapsdirektør og lede sekretariatsfunksjonen for det statlige organet "Kriseutvalget for atomberedskap"
  • Etablere mål og strategi for avdelingen og sikre planverk og krisehåndteringsverktøy
  • Sikre forsvarlig drift og koordinering av DSA sine laboratorier
  • Sørge for nødvendig kompetanse innenfor avdelingens virkeområder samt mobilitet og ressurstilgang knyttet til prosjekter
  • Tilrettelegge for effektiv håndtering av hendelser og sikre en operativ vaktordning ved DSA med døgnkontinuerlig tilgjengelighet
  • Være en del av DSA sin strategiske ledelse ved hendelser
  • Lede arbeidet med trusselvurderinger og beredskapsanalyser

Vi søker deg som er en fleksibel og positiv bidragsyter både faglig og sosialt. Du evner å bygge relasjoner og bidra til samhandling både internt og eksternt. Vi trenger en motiverende avdelingsdirektør, og det forventes at du arbeider for å bygge en god, felles kultur. Du er ansvarsfull og selvstendig.     

Det forutsettes høyere utdanning på mastergradsnivå og relevant ledererfaring kombinert med god kjennskap til forvaltningen. Det er ønskelig med fagkompetanse og erfaring innenfor beredskapsområdet. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Avdelingsdirektør Beredskap vil rapportere til direktør for DSA og inngå i hans ledergruppe. Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum. 

Vi kan tilby en sentral og utfordrende stilling i en kompetanseorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Stillingen lønnes som 1060 Avdelingsdirektør, kr 950.000-1.050.000,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen krever sikkerhetsklarering.  

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.  

DSA ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med direktør i DSA Per Strand, tlf. 901 13 898 eller Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138.