Avdelingsdirektør Kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for radioaktiv forurensning i miljøet.

DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

DSA står overfor økte utfordringer som fagdirektorat og har nylig gjennomført en betydelig omorganisering for å styrke og effektivisere sin virksomhet. Som et resultat av organisasjonsendringen vil DSA lyse ut nyopprettede lederstillinger på flere nivåer. 

   ● Viktig samfunnsoppdrag 

DSA søker nå en avdelingsdirektør som skal ha overordnet ansvar for fag, budsjett og personal i avdeling Kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet, som består av de tre seksjonene: seksjon kunnskapsutvikling, seksjon internasjonal atomsikkerhet og seksjon nordområdene. 

Den nyopprettede avdelingen skal ivareta rådgivning overfor Utenriksdepartementet. 

Sentrale ansvarsområder i stillingen: 

  • Ta et helhetlig lederansvar for å ivareta direktoratsrollen overfor Utenriksdepartementet (UD)
  • Ta ansvar for at DSA sitt engasjement i IAEA er koordinert på tvers i organisasjonen og overfor UD
  • Ha ansvar for god forvaltning av tilskuddsordningen for regjeringens atomhandlingsplan
  • Bidra til å følge opp Norges forpliktelser med FNs atomenergibyrå (IAEA) ikke-spredningsavtale
  • Rådgi UD på eksportkontrolloven
  • Ivareta og koordinere DSAs angement knyttet til EØS-prosjekter
  • Kunnskapsutvikling innenfor direktoratets ansvarsområde ved å bidra til kompetanseheving og sikre faglig grunnlag og relevans for DSAs forvaltning og beredskap
  • Ivareta behov for å samle og formidle kunnskap om stråling fra trådløs teknologi og elektromagnetiske felter fra høyspentanlegg
  • Bidra til beredskap, overvåkning, kunnskapsutvikling- og informasjonsformidling i nord 

Vi søker deg som er en fleksibel og positiv bidragsyter både faglig og sosialt. Du evner å bygge relasjoner og bidra til samhandling både internt og eksternt. Vi trenger en motiverende avdelingsdirektør og det forventes at du arbeider for å bygge en god, felles kultur. Du er ansvarsfull og selvstendig.    

Det forutsettes høyere utdanning på mastergradsnivå og relevant ledererfaring kombinert med god kjennskap til offentlig forvaltning. Det er ønskelig med fagkompetanse innenfor avdelingens virkeområder Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Avdelingsdirektør Kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet vil rapportere til direktør for DSA og inngå i hans ledergruppe. Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum. 

Vi kan tilby en sentral og utfordrende stilling i en kompetanseorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Stillingen lønnes som 1060 Avdelingsdirektør, kr 950.000-1.050.000,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen krever sikkerhetsklarering.  

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.  

DSA ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med direktør i DSA Per Strand, tlf. 901 13 898 eller Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138.