Om Amrop Delphi

Amrop Delphi er et av Norges ledende selskaper innen executive search. Selskapet ble opprinnelig etablert i 1986 og opererte frem til januar 2017 under navnet Delphi Consulting. Fra 2017 ble selskapet en del av Amrop sitt internasjonale partnerskap og skiftet navn til Amrop Delphi. Amrop er representert i 53 land verden over.

Amrop Delphi har i mer enn 30 år jobbet med topplederrekruttering, ledergruppevurderinger og styresammensetning innen både privat og offentlig sektor. Vi er stolte over at vi har utviklet langvarige og lojale kunderelasjoner til toneangivende selskaper i mange samfunnsviktige bransjer. Amrop Delphi er således blitt kjent for sitt sterke fagmiljø, sine grundige og skreddersydde arbeidsprosesser som både er tilpasset kundes behov og kandidatens beste.

Amrop Delphi jobber med topplederrekruttering på tvers av bransjer og sektorer og legger mye energi inn i å forstå sammenhengen mellom selskapet og rollen. Like avgjørende er det å ha utviklet et meget dedikert og kompetent researchapparat som er i stand til å identifisere og tiltrekke seg de beste kandidatene. Vår evne til å jobbe både bredt og fokusert skaper muligheter for å dele erfaringer og "beste praksis" på tvers av både bransjer og selskaper. I sum har Amrop Delphi over en årrekke utviklet en profesjonalitet innen executive search bransjen i Norge som både kunder, kandidater og konkurrenter anerkjenner.

Vi jobber alltid for å videreutvikle oss i rollen som kundens og kandidatens "trusted advisor".

Amrop Delphi består i dag av 15 medarbeidere, hvorav 6 partnere.