Send oss din CV

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som har relevant erfaring og som er åpne for å høre om nye muligheter.

For at vi skal kunne foreta en nærmere vurdering av din bakgrunn i forhold til aktuelle stillinger og/eller styreverv, vil vi lagre opplysningene vi har om deg i vår database i 3 år. Opplysningene vil utgjøre underlagsmateriale for vår vurdering, og vil kunne bli benyttet i forbindelse med en ansettelse.

I henhold til personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31, har du rett til å henvende deg til oss for å utøve dine rettigheter etter loven. Du kan lese hele loven her. Dersom du ikke lenger ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger til rekrutteringsformål, kan du når som helst kontakte oss. Opplysningene vil da bli slettet.