Styrerekruttering og konsulenttjenester

I dagens komplekse og endringsorienterte samfunn vil styrets betydning bli viktigere og viktigere. Styrene og dets medlemmer blir nå utfordret på svært mange områder.

Mange virksomheter i Norge har startet sin internasjonaliseringsreise. Dette stiller nye krav til styrets evne til å håndtere markedskompleksitet, et nytt konkurransebilde og kulturelle forskjeller, bl.a. sosiale, etiske og moralske dilemmaer. Teknologiutviklingen skyter fart i alle bransjer og har en eksponensiell utvikling. Tradisjonelle verdikjeder endrer konkurransebildet ofte over natten. Dagens konkurrenter kan fort være morgendagens samarbeidspartnere. I dette landskapet må styrene evne å utfordre administrasjonens omstillingsevne. Deres rolle som en inspirerende, kompetent og utfordrende sparringpartner må balanseres med nødvendig korrektiv og kontroll.  Dette krever ofte ny styrekompetanse og mer investeringsvilje fra hvert enkelt styremedlem.  

Regulatoriske krav, compliance, social responsibiliy, åpenhet og innsyn er viktige temaer på styrets agenda. Dagens samfunn forventer at norske virksomheter går foran som et godt eksempel, og styrene blir ofte kraftig eksponert når det er avvik mellom liv og lære. Dette stiller på nytt store krav til styremedlemmenes kompetanse, profesjonalitet og evne til å håndtere situasjoner hvor offentlighetens søkelys blir slått på.

Det jobbes kontinuerlig og systematisk med å utvikle dagens og morgendagens ledere og ledergrupper. I fremtiden vil styrene også bli betydelig mer utfordret i forhold til sin egen profesjonalisering. Sammensetningen av og samhandlingene i styrene må få samme fokus og betydning som sammensetning og evaluering av en hvilken som helst ledergruppe. Styrearbeid vil måtte bli langt mer krevende både hva angår kompetansekrav, arbeidsinnsats og forpliktelse.

 

Vår ekspertise
Amrop Delphi har lang erfaring og tilbyr profesjonelle prosesser for å rekruttere styreledere og styremedlemmer til selskaper, virksomheter og organisasjoner. Vi bistår i rekrutteringen til enkeltposisjoner og til sammensetning av komplette styrer. Vår rådgivning vil alltid ha utgangspunkt i en grunnleggende god forståelse for selskapets virksomhet og utfordringsbilde.

Amrop Delphi bistår også valgkomiteen i styrevaluering. Vi tilrettelegger for prosesser hvor krav til styrets kompetanse kartlegges, og vi gjennomfører kompetansekartlegging av dagens styre  for å få frem eventuelle gap mellom eksisterende og ønsket kompetanse.

 

Amrops globale styretjeneste
Gjennom vårt internasjonale nettverk og Amrops praksisgruppe innen styrearbeid følger vi trender for profesjonelt styrearbeid. Samarbeidet gir oss også tilgang til en unik database av kompetente styrekandidater.

Klikk her for å møte kjerneteamet bak våre globale styretjenester.